GQREtailRapport en GQMilieuRapport 7 september 2015

GreenlinQdata logoGreenlinQdata nieuwsbrief - De digitale diensten van LTO Groeiservice (voormalig Groeinet) zijn overgenomen door LTO Bedrijven en Van Aaken ICT Consultancy en worden voortgezet onder de naam GreenlinQdata.

Rapportage UO

Bleiswijk, 24 december 2014

Geachte klant,

U maakt gebruik van een van onze registratiediensten gQMilieuRapport of gQRetailRapport. GreenlinQdata rapporteert jaarlijks voor u de benodigde milieugegevens aan de UitvoeringsOrganisatie UO.
Hierbij informeren wij u over de registratie- en rapportageverplichtingen.

Controle op volledigheid en kwaliteit.

Landelijk neem de aandacht voor de milieurapportage toe. Afgelopen jaren is gebleken dat waterschappen en gemeentes actiever handhaven op de rapportageverplichting. Zowel de volledigheid als de kwaliteit van de rapportages moet omhoog. 
Klik hier voor een overzicht van de meet-, registratie- en rapportageverplichting voor glastuinbouwbedrijven.

Wij vragen u aandacht voor de volgende punten:

  • zorg ervoor dat u uw gegevens voor 1 maart compleet hebt ingevuld of aangeleverd. Het gaat om jaargegevens, teeltplan en indien van toepassing: hoeveelheid geloosd water, gehaltes en meststoffenverbruik. Wij controleren vervolgens of alles compleet is en rapporteren voor 1 mei 2015 aan UO.
  • een substantieel deel van de tuinders geeft aan niet te lozen op oppervlaktewater en/of riolering. De ervaring leert dat dit niet realistisch is, vrijwel alle tuinders lozen. De lozing van al het drainwater moet worden gerapporteerd. Ook als een filterinstallatie wordt gespoeld met drainwater. In dat geval moet het filterspoelwater worden bemonsterd. Denk ook aan het meten van de het eerste drainwater van de nieuwe teelt, zowel het uitdraineren van de matten als de drain van de eerste beurtjes. En aan het laatste restje drainwater bij een teeltwisseling.
  • bij substraatteelt zijn er minimaal zeven metingen per jaar van het drainwater verplicht gesteld. Dit betekent dat er ook een meting in periode 13 nodig is. Metingen zijn alleen nodig voor de periodes waarin u loost. Voor de metingen mogen matmonsters worden gebruikt.
  • een hoog percentage volledig ingevulde rapportages laat zien dat onze sector zich bewust is van de waterstromen op het bedrijf. Dat is gelijk de basis voor de onderbouwing van de bedrijfsvoering en de mogelijkheid om bij bevoegd gezag
    aan te tonen dat zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met het milieu.

Glastuinbouwwaterproof.nlundefined

Meer informatie en tips vindt u op www.glastuinbouwwaterproof.nl.
Met Glastuinbouwwaterproof.nl beoogt LTO Glaskracht Nederland de beschikbare kennis op het gebied van water in de glastuinbouw samen met telers te ontwikkelen en te delen. Glastuinbouwwaterproof.nl is hét centrale kennisplatform op het gebied van water voor de glastuinbouw.

2015

Wij wensen u fijne feestdagen en hopen dat 2015 u veel goeds brengt. Wij zijn u ook volgend jaar graag weer van dienst.

 U ontvangt dit bericht omdat u gebruik maakt van de producten van GreenlinQdata

CONTACT
Neem voor vragen en opmerkingen contact op met de servicedesk, telefoon 085 2240090,
email servicedesk@greenlinqdata.nl 

DISCLAIMER
De inhoud van deze nieuwsbrief is zorgvuldig samengesteld. GreenlinQdata is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van beslissingen die worden genomen op basis van de inhoud van deze nieuwsbrief.