‘Milieuregistratie geen bedreiging, maar een kans’

De vraag naar data wordt steeds groter, ook binnen de tuinbouw. Afzetorganisaties, certificeringsinstanties en tal van andere partijen wensen meer en meer gegevens. Belangrijk daarbij is dat die data ook betrouwbaar is. Een Excel-bestandje volstaat niet meer. Bedrijven die de volgende stap willen zetten in het verzamelen en inzichtelijk maken van gegevens, kunnen gebruik maken van een registratietool, zoals aangeboden door GreenlinQdata. Eenvoud en betaalbaarheid vormen hierbij de basis.

Het is een tendens in de hele wereld: we willen meer en meer data van elkaar ontvangen. Een consument wil de herkomst van zijn product weten, organisaties wensen inzicht in de footprint van bedrijven en vanuit de afzet wordt gevraagd om producten die op een veilige en duurzame manier tot stand zijn komen. Milieuorganisaties hebben een tegengeluid nodig. En dus zit er voor jou als producent niets anders op dan te voldoen aan die toenemende vraag naar data. Immers, door inzicht te bieden in jouw bedrijfsvoering, kun je jouw product blijven verkopen.
Data verzamelen is niet nieuw binnen de tuinbouw. Al vele jaren slaan bedrijven allerlei gegevens op in Excel-bestanden, op papier of in het welbekende spuitboekje. Maar de eisen aan data veranderen, zo geeft Gerard Flinterman van GreenlinQdata aan. “De informatie moet betrouwbaar zijn, moet up-to-date zijn en er mogen bijvoorbeeld geen schrijffouten instaan. Een Excel-bestand of handgeschreven notitie is foutgevoelig. Bovendien is het een tijdrovende klus om die bestanden telkens weer handmatig samen te stellen. Een digitale tool kan dan uitkomst bieden.”

Ontzorging
GreenlinQdata heeft zo’n registratietool waarmee je betrouwbaar en gemakkelijk gegevens kunt bijhouden. Ongeacht waar je bent en op welk moment je dat wilt doen. “En met één druk op de knop kun je die data op een veilige manier met anderen delen”, geeft Flinterman aan. “We hebben ook een aantal live-koppelingen met afzetorganisaties en telersverenigingen in de groenteteelt, waardoor er altijd inzicht is in het verbruik van onder andere gewasbeschermingsmiddelen. Zodra er iets op het bedrijf wijzigt, kan de organisatie dat direct zien. Dit is van belang voor bijvoorbeeld residucontroles. Met onze tool bieden wij dus ontzorging bij het verzamelen van de data, maar we zorgen er ook voor dat het eenvoudig en veilig op de juiste plek terecht komt.” In de sierteelt speelt nog een ander aspect. Royal FloraHolland vraagt telers die bloemen en planten aanvoeren namelijk om een milieuregistratie en -certificering. De wens is uitgesproken dat elke aanvoerder beschikt over een marktconform milieucertificaat. Veel siertelers zijn al gecertificeerd maar ongeveer de helft van alle leden van Royal FloraHolland is dat niet, geeft Flinterman aan. “Het zijn met name de kleinere telers die deze certificering nog niet hebben. De ledenraad van Royal FloraHolland wilde echter niet dat telers verplicht zou worden om bij MPS aan te kloppen, er moesten ook alternatieven komen zodat men zelf een keuze kan maken. GreenlinQdata is een van die alternatieven. Wij faciliteren de registratie, het milieucertificaat kan bij GLOBALG.A.P. worden behaald. Daarnaast moest de registratie simpeler en goedkoper worden, vond de ledenraad van Royal FloraHolland. Met onze digitale tool zijn wij daarin geslaagd.”

Marathon lopen
De vereenvoudiging zit volgens Flinterman in de vraagstelling en de opzet van de registratietool. “MPS is al vele jaren actief en heeft een registratietool die al ver ontwikkeld is en qua vragen de diepte in gaat. Bedrijven die gewend zijn om daarmee te werken, kunnen daar goed mee overweg. Maar voor telers die hier net mee beginnen, is het vaak net een brug te ver. Ik vergelijk het met het lopen van een marathon. Als je flink getraind bent, is dat haalbaar. Maar als je net begint met hardlopen, is 5 kilometer genoeg. Wij willen daarom dichter bij de basis blijven, zodat bedrijven door middel van kleine stapjes toch kunnen aansluiten.” Volgens Flinterman gaat het er in eerste instantie om dat telers zich meer bewust worden van wat er op hun bedrijf gebeurt. “Wij bieden een eerste stap door data eenvoudig en betaalbaar te registreren en makkelijk toegankelijk te maken.” Telers die interesse hebben, maar nog twijfelen, kunnen op de website een gratis proefaccount starten bij GreenlinQdata. “Daar kun je alvast wat met het programma spelen en kennismaken met de tool. Je vindt hier ook een introductievideo waarin alles wordt uitgelegd en je kunt kosteloos gebruik maken van onze helpdesk.” Volgens Flinterman is het programma zo eenvoudig opgezet, dat iedereen er zelfstandig mee aan de slag kan. “Wij sturen daarom ook geen mensen langs op de bedrijven om uitleg te geven, daar wordt het product uiteindelijk duurder van. En het is ook niet nodig want het product wijst zichzelf. Als je er onverhoopt toch niet uitkomt of ergens tegenaan loopt, hebben wij onze helpdesk als vangnet.” Wie na kennismaking met de registratietool tevreden is, kan een abonnement nemen. “Daarmee komen meer modules beschikbaar. De module voor gewasbeschermingsmiddelen bieden wij gratis aan in het proefaccount, met het betaalde abonnement kun je ook de modules voor meststoffen, energie, water en biologie gebruiken.”

Werkbaar programma
GreenlinQdata is overigens niet een compleet nieuwe partij. Het is een voorzetting van het vroegere LTO Groeiservice. “We hebben een klantengroep die al 20 jaar met tevredenheid van onze diensten gebruik maakt. En nu hebben we ook een nieuwe klantengroep die kennismaakt met ons. De respons die wij van deze gebruikers terugkrijgen is heel positief. Ze vinden het een werkbaar programma en daar gaat het uiteindelijk om. Ook wordt de helpdesk als zeer prettig ervaren.” Flinterman is van mening dat het belangrijk is om data te registreren binnen de tuinbouw en hij ziet ook een grote meerwaarde voor het milieucertificaat binnen de sierteelt. “Milieuorganisaties roepen te pas en te onpas hoe slecht het allemaal wel niet is binnen de tuinbouw. Vaak had de sector daar geen antwoord op. Maar door middel van registratie en certificering kun je bewijzen dat je wel degelijk op een duurzame manier werkt. En ook de consument wil weten wat hij koopt. Door daar terughoudend in te zijn, geef je critici een stok om mee te slaan. ‘Want je zult wel iets te verbergen hebben.’ Maar door data te verzamelen en transparant te zijn, kun je laten zien wat je allemaal wel goed doet en wat je hebt verbeterd. Daarmee heb je in feite een marketingtool in handen. Dus zie die registratie en transparantie niet als een bedreiging, maar als een kans. Uiteindelijk doe je het voor jezelf, niet voor anderen.”

Bron: KAS Magazine, Tekst: Jacco Strating, Fotografie: Sharon van den Berg

Meer over GQ-data teeltregistratie