Producten

Software voor de teler

GQ-data gewasbescherming is onze nieuwste applicatie voor registreren van verbruik van gewasbeschermingsmiddelen en is voor alle sectoren beschikbaar.

GQ-data basisregistratie  is een uitbreiding op module gewasbescherming. Met dit programma kunt u ook meststoffen, biologie, water en energie registreren, uitgebreide rapportages maken en kunnen glastuinders de gegevens rapporteren aan UO. Ook kunnen siertelers met deze applicatie hun milieuregistratie doen voor GLOBAL G.A.P.

Software voor de afzetorganisatie

Het platform GQ-Insight voorziet in de behoefte aan snel en zorgvuldige uitwisseling van data in de keten.