GQ-insight

GQ-insight

Toegankelijk dataverkeer door de hele keten

Er zijn veel verschillende teeltregistratieprogramma’s op de markt en de telers zijn er vrij in om te kiezen wat ze gebruiken. Afzetorganisaties, auditors en certificerende instanties moeten de informatie van die verschillende programma’s naar eigen behoefte en op eigen manier verzamelen en verwerken. Dat is moeilijk als het gaat om allerlei verschillende programma’s. Het kost veel tijd en het is foutgevoelig.

Ook auditoren en certificerende instanties hebben inzicht nodig in uw gegevens om te zien of u registreert volgens de eisen. Daarom heeft GreenlinQdata een platform ontwikkeld dat al deze verschillende registratieprogramma’s in de sector kan bundelen: GQ Insight. Dit werkt eenvoudiger, gestructureerd en is transparant door de keten van begin tot eind.

Realtime

Op dit unieke platform is de data realtime beschikbaar ongeacht de manier van registratie. Hier wordt informatie gekoppeld van zowel leveranciers als afnemers. Ook externe pakketten, zoals Agrovision, Dacom en Agromanager kunnen aan dit platform gekoppeld worden. Zo kan data makkelijk worden uitgewisseld zonder van softwareapplicaties te hoeven wisselen.

Teler blijft eigenaar van de data

U als teler blijft eigenaar van de data en u bepaalt dus zelf wie toestemming krijgt om relevante informatie te kunnen bekijken.

Heeft u vragen? Wilt u meer weten?

Neem dan gerust contact op met een van onze ervaren specialisten.