Veelgestelde vragen

Mijn account

Hoe maak ik een account aan?

Als u zich aanmeldt voor GQ-data gewasbescherming krijgt u een inlog. Met deze inlog heeft u toegang tot het online account. Hier kunt u ook aangeven dat u gebruik wilt maken van de basisregistratie.

Kunnen meerdere mensen hetzelfde account gebruiken?

Ja dat kan. 

Ik heb al een registratietool. Kan ik deze combineren met GQ?

Sommige ondernemers hebben naast hun vollegrondsgewassen ook bijvoorbeeld bloemen en moeten daardoor nu dus twee registraties invullen. We zijn hiervoor nog op zoek naar een oplossing waarbij we deze kunnen combineren en hopen deze zeer binnenkort te kunnen presenteren.

Ik gebruik nog GQRetailRapport

Deze module wordt binnenkort uitgefaseerd. Hierover wordt contact met u opgenomen.

Alle functies zijn verwerkt in ons nieuwe programma GQ-data basis teeltregistratie. Tot u overgestapt bent kunt u gewoon gebruik blijven maken van de huidige module. 

Ik gebruik nog GQMilieuRapport

Deze module wordt binnenkort uitgefaseerd. Hierover wordt contact met u opgenomen.

Alle functies zijn verwerkt in ons nieuwe programma GQ-data basis teeltregistratie. Tot u overgestapt bent kunt u gewoon gebruik blijven maken van de huidige module. 

Milieucertificaat sierteelt

Waarom is een milieucertificaat verplicht?

Met het besluit tot verplichting neemt Royal FloraHolland als eerste – op advies van haar ledenraad – het initiatief om duurzaamheids-inspanningen transparant te maken. Daarmee beschermt ze op een controleerbare manier de reputatie van de producten, sector en gezamenlijke marktplaats.

Ook de markt vraagt in toenemende mate om transparantie over de duurzaamheid van de productie van bloemen en planten en de bedrijfsvoering van de aanvoerders. De eisen hiervoor zijn vastgelegd in certificaten. Met het behalen van een certificaat kan de kweker betrouwbaar aantonen, dat hij/zij zich aan de in het certificaat gestelde eisen heeft gehouden. De koper kan daarmee invulling geven aan de wens van de markt om gericht en efficiënt gecertificeerd duurzaam in te kopen.

De overheid voert een steeds strikter beleid op duurzaamheid. Nieuwe regelgeving kunnen we beter voorkomen door proactief met elkaar aan te tonen, dat we steeds duurzamer produceren. Daarnaast biedt certificering kansen om te onderscheiden en bevordert het de internationale concurrentiepositie.

Is de huidige wettelijke registratie niet voldoende?

De wettelijk verplichte registraties dekken niet één op één de huidige eisen af die door de markt op milieugebied worden gesteld. Een milieucertificaat doet dat wel: een digitale milieuregistratie is gekoppeld aan een schema, wordt gevalideerd met een audit en eventueel monstername. Zo kan de milieuprestatie van een kweker transparant en betrouwbaar worden vastgelegd. Met een milieucertificaat kan overigens ook worden aangetoond, dat een kweker aan de wet voldoet.

Ook het digitaal en op een uniforme manier registreren is belangrijk. In de sector is grote behoefte aan betrouwbare, geborgde data en informatie om invulling te geven aan toekomstige ontwikkelingen zoals footprints en milieu-impact indicatoren. Die ontwikkelingen helpen ons ook weer om de reputatie van de producten, de sector en onze marktplaats te versterken.

Voor wie geldt deze verplichting?

Deze verplichting geldt voor alle aanvoerders (lid of geen-lid) op de marktplaats van royal FloraHolland. Uiterlijk 31 december 2020 moet iedere aanvoerder aantoonbaar een digitale milieuregistratie voeren via één van de marktconforme registratietools. Uiterlijk 31 december 2021 is iedere aanvoerder in het bezit van een marktconform milieucertificaat.

Als ik mij bij GreenlinQdata registreer is dat genoeg om te voldoen aan de eis milieuregistratie?

Nee, om te voldoen aan de milieuregistratie 31-12-2020 moet u zich inschrijven voor registratie én bij een auditor (Control Union, Ecas of SGS).

Van registreren naar certificeren. Hoe begin ik?
  • U schrijft zich in bij GreenlinQdata.
  • Tegelijkertijd vraagt u een (of meerdere) offerte(s) aan:
  • Na akkoord offerte schrijft de CI van uw keuze u in bij GLOBALG.A.P. voor de IDA-module. Hierna start u met digitale milieuregistratie bij GreenlinQdata.
  • Na 6 maanden digitale milieuregistratie en een succesvolle audit door de CI van uw keuze ontvangt u het milieucertificaat.
Wat gebeurt er als ik mij niet op tijd registreer?

De directie van Royal FlorHolland volgt het advies van de Ledenraad van 8 oktober 2020 jl. en voert de handhaving op digitale milieuregistratie en milieucertificering stapsgewijs in.

De directie van Royal FlorHolland voert de handhaving op digitale milieuregistratie en milieucertificering, mede op advies van de Ledenraad van 8 oktober 2020 jl., stapsgewijs in.

 Kijk hier voor meer informatie over het stapsgewijs handhaven

Aan welke eisen moet een digitale milieuregistratie en -certificering voldoen?

De eisen zijn vastgelegd door het Floriculture Sustainability Initiative. Het gaat bij het registreren om het uniform en digitaal vastleggen van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en water- en energieverbruik. Dit zijn zaken die kwekers wettelijk gezien al bijhouden. Aanvullend aan de wettelijk eis is dat dit nu digitaal moet gebeuren. Daarnaast wordt een plan gevraagd op Integrated Pest Management. Bij de certificering wordt door FSI met name eisen gesteld aan de manier waarop de controle op de registratie plaatsvindt (audit en eventueel monstername).

Wat kost het milieucertificaat?

De complete registratietool GQ-data basisregistratie inclusief uitwisseling met GlobalGAP is al beschikbaar vanaf 525,- per jaar voor Royal FloraHolland leden. Daarnaast betaalt u een afdracht aan GLOBALG.A.P. en de certificerende organisaties voor de jaarlijkse audit. De prijzen zijn doorgaans afhankelijk van de grote van uw bedrijf.

Welke instanties doen de audit voor het certificaat?

Op dit moment zijn er drie certificerende instanties voor GLOBALG.A.P.:  Control Union, Ecas en SGS.

Waar kan ik mijn GLN code vinden?

Voor siertelers is een GLN (Global Location Number) code te vinden op www.floricode.com.

Waar kan ik mijn GGN code vinden?

Uw GGN (Global Gap Nummer) krijgt u van uw auditor als hij u inschrijft bij GLOBAL G.A.P. en sommige telersverenigingen kunnen deze code ook verstrekken.

Kan ik mijn bedrijf in het buitenland ook certificeren?

Voor kwekers in Duitsland, België, Italië en Spanje wordt de registratietool op dit moment vertaald en gekoppeld aan de land-specifieke databases van gewasbeschermingsmiddelen.

Handleidingen

Handleiding UO registratie

We hebben een korte handleiding gemaakt voor uw UO registratie:
GQ-data-UO-registratie-handleiding-kort.pdf