Teeltregistratiedata delen via GreenlinQdata met Greenhouse Marketeers

Dat footprints een steeds belangrijkere rol krijgen, staat volgens Berrie de Mik van GreenlinQdata wel vast. Daarom kunnen telers vanaf nu hun teeltregistratie delen met Greenhouse Marketeers, de pionier in het berekenen van footprints voor tuinbouwbedrijven en producten.

GreenlinQdata helpt kwekers in de tuinbouw bij de registratie en rapportage van alle informatie rondom de teelt. Het platform maakt het ook mogelijk om deze gegevens uit te wisselen met bijvoorbeeld certificeringsorganisaties zoals GlobalGAP. Nu het berekenen van de milieu-impact aan de hand van een levenscyclusanalyse een steeds belangrijkere rol gaat innemen, is GreenlinQdata de samenwerking aangegaan met Greenhouse Marketeers. Kwekers kunnen er nu ook voor kiezen om hun gegevens te delen voor het berekenen van de footprint.

Voor kwekers biedt het voordeel dat zij de gegevens slechts in één applicatie hoeven te registeren en zelf kunnen beslissen met wie de gegevens worden gedeeld. Voor Greenhouse Marketeers is het prettig dat de gegevens die nodig zijn voor een footprintberekening (grotendeels) al verzameld zijn en op eenvoudige en overzichtelijke wijze overgedragen kunnen worden via GreenlinQdata. Dit biedt de efficiëntie en het gemak waar alle partijen behoefte aan hebben.

De komende periode wordt de mogelijkheid om gegevens in te voeren in GreenlinQdata uitgebreid, zodat de footprintberekening op basis van de FloriPEFCR nog eenvoudiger wordt. Deze gegevens kunnen vervolgens gedeeld worden met de Flori Footprint Tool van Greenhouse Marketeers.

Participant Horti Footprint Chain Program

Het Horti Footprint Chain Program werkt toe naar een klimaatneutrale sierteeltketens in 2030 op basis van een footprintberekening. In dit programma worden er gegevens met elkaar uitgewisseld tussen ketenpartners om verder te kunnen verduurzamen. Daarom is GreenlinQdata nu ook participant geworden in het Horti Footprint Chain Program.

Bron: Greenhousemarketeers