Oxin Growers neemt het dataplatform van GreenlinQdata in gebruik

En dat mag gevierd worden!

Voormalig telersverenigingen Best Of Four en Van Nature maakten reeds beide gebruik van de digitale diensten van GreenlinQdata. De Van Nature groep heeft in zijn geheel gebruik gemaakt van de digitale registratie tool van GreenlinQdata. Echter de verschillen tussen telers in land- en tuinbouw zijn groot. Teler één maakt liever gebruik van Agrovison, teler twee van Agromanager en teler drie maakt het liefst gebruik van GreenlinQdata enzovoort. Als een afzetorganisatie met data behoefte sta je dan voor de keus. Of telers verplichten alle één programma te laten gebruiken of het dataplatform van GreenlinQdata te gebruiken.

In feite is het dataplatform een serviceplatform. Het gaat hier niet om omzet te maken op data maar juist om data te structureren richting afzetorganisatie.

De vraagstelling luidt dan ook: ‘hoe kunnen de verschillende vormen van teeltdata bronnen gevormd worden tot een overzichtelijk geheel’?. Middels het platform is GreenlinQdata daar nu toe in staat.

Commercieel directeur van Oxin Growers Ton van Dalen vertelt “door het structureren van data kunnen de registraties en de resultaten van de residuanalyses aan elkaar gekoppeld worden en komt er managementinformatie vrij waar ook de telers hun voordeel mee kunnen doen.” Hij vervolgt,  “Beschikken over de actuele registraties van de telers geeft veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld: bij het maken van een oorzaakanalyse en verbeterplannen. Men krijgt op alle fronten inzicht.

Gerard Flinterman algemeen directeur van GreenlinQdata vervolgt. “ De behoefte aan teelt informatie is erg groot aan het worden in heel de sector.” Zowel aan AGF als aan sierteelt zijde. Met name de consument wil meer vertrouwen zien middels bewijslast. En de teler wil zo min mogelijk kosten maken. Dit kan door gratis zijn verbruiksregistratie toe doen in GQ-data. Afzetorganisaties kunnen kosten besparen door snelheid van teeltinformatie correct te verwerken.