Wat doet GreenlinQdata nu eigenlijk?

GreenlinQdata wordt steeds meer genoemd als partij voor digitale milieuregistratie in de sierteelt. Maar wie en wat is GreenlinQdata nu eigenlijk?

GreenlinQdata helpt telers bij de rapportage van informatie rondom de teelt en zorgt op verzoek voor de uitwisseling van de data naar telersverenigingen en certificaathouders. Het bedrijf heeft al een lange traditie in het beheer van teeltgegevens. Het is onder andere ontstaan uit de dienstverlening van Groeiservice en Groeinet. Het bedrijf is ook bekend door het product Spuitlicentie.nl.

Volgens directeur Gerard Flinterman is die oorsprong een extra sterk punt voor GreenlinQdata. ‘Ons fundament ligt toch in de agrarische belangenbehartiging. Dat zorgt ervoor dat we vertrouwen hebben in de markt. Vanzelfsprekend spelen commerciële aspecten ook een rol, maar het belang van agrarische ondernemers staat bij ons voorop.

Betaalbaar en toepasbaar, zo is de dienstverlening bij GreenlinQdata het beste te typeren, meent Flinterman. ‘We proberen onze klanten zoveel mogelijk te ontzorgen’, zegt hij. ‘Een ondernemer wil zich vooral op zijn product en de direct naaste voorwaarden focussen.’
GreenlinQdata is sinds 2014 onderdeel van LTO Bedrijven, die ook aandeelhouder is samen met VAA Data works. Businessconsultant Harriët Goossens maakte de ontwikkeling van dichtbij mee. Eerst als studieclubmedewerker in het Westland en later als gewasmanager zowel voor Groeiservice als Groeinet. ‘Ik heb me daarvoor ook al veel beziggehouden met productontwikkeling voor teeltregistratie en geautomatiseerde bedrijfsvergelijkingen. Op veel beperktere schaal dan we nu doen, hoewel we toen ook al de eerste waren die met online software data uitwisselden’, zegt ze.

‘Het nieuwe centrale dataplatform dat dit jaar operationeel ging, is daarin een grote stap voorwaarts’, weet collega Vincent den Breejen. ‘We zijn nu in staat zeer betrouwbaar en zeer accuraat data uit te wisselen met ketenpartijen binnen een juiste machtigingsstructuur. Hierbij zit de teler zelf aan het roer.’ Telers beslissen te allen tijde met wie zij hun data delen zoals bijvoorbeeld Global G.A.P. of handelshuizen maar ook eenvoudig UO aangifte.

De introductie van de applicatie GQ-data met de gratis module voor gewasbescherming en de betaalde module voor de basisteeltregistratie is volgens GreenlinQdata de aftrap naar een nieuwe opzet voor de agf en sierteelt. Binnen deze applicatie kan er eenvoudig en doeltreffend worden geregistreerd met de onderdelen Gewasbescherming, Meststoffen, Biologie, Water en Energie. Deze onderdelen zijn nodig om in 2021 een milieucertificaat te kunnen behalen volgens de door diverse partijen ondertekende duurzaamheidsconvenanten.

De opzet is dat telers via GQ-data eenvoudig een digitale milieuregistratie kunnen uitvoeren. Vervolgens kunnen ze met die data de registratie-eisen invullen voor de bekende certificaathouders.

Nog nieuwsgieriger geworden? Lees hier meer over ons registratieprogramma.